فرم در معماری

فرم و خلق فضا – فرم های بی قاعده فرم های با قاعده – انتخاب فرم حس فرم – درک یک فرم در کنار فرم های دیگر فضا در معماری – انواع فضا – فضا و زمان فرم و خلق فضا فرم را می‌توان زبان فضا دانست؛ چرا که آنچه را معماران در فضا می‌خواهند [...]

فرم در معماری ۲

فرم در معماری انسانها آنگونه که وجود دارند تعریف نمی شوند، انسانها آنگونه که تعریف می شوند وجود دارند. آیزمن:معماری امروز ما باید منعکس کننده ی شرایط ذهنی وزیستی ما باشدو آنچه که در معماری امروز ما مورد غفلت قرار گرفته بخشی از زندگی ماست. معماری موسیقی منجمد است ، فلسفه روح زمان است ومعماری [...]