مراحل پی سازی

ی سازی چند مرحله دارد : ۱٫ آزمایش زمین از لحاظ مقاومت ۲٫ پی کنی ۳٫ پی سازی پی وسیله ای است که بار و فشار وارد از نقاط مختلف ساختمان و همچنین بارهای اضافی را به زمین منتقل می کند . آزمایش زمین : برای مطالعه بقیه مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنید… [...]