سمینار آفرینش های معماری،ایده های سینمایی

سمینار آفرینش های معماری،ایده های سینمایی سمینار بزرگ “آفرینش های معماری،ایده های سینمایی” با حضور دو چهره ی برجسته کشور،خانم دکتر پوران درخشنده و آقای مهندس هومن بالازاده جهت ثبت نام در سمینار آفرینش های معماری،ایده های سینمایی کلیک کنید جهت مشاهده بقیه مطالب به ” توضیحات بیشتر” مراجعه نمایید. […]