دپارتمان داخلی

دپارتمان داخلی                         مدیر گروه: آفای مهندس آراز لطفی فوق لیسانس معماری مدرس دانشگاه   گروه مدرسین: آقای مهندس بشیری طرح آقای دکتر غفاری روش طراحی - آکوستیک - طراحی المان و مونومان(ورکشاپ) آقای دکتر فرحی نیا سنت گرایی و معماری فرهنگ آقای دکتر [...]