جشنواره نوروزی ۱۳۹۷ بُعد

موسسه آموزشی بُعد و موسسه معماران فردا در نظر دارد تمام دوره های خود را با ۳۰ تا ۱۰۰ درضد تخفیف ثبت نام کند.

علاقمندان به شرکت در دوره های آموزشی میتوانند با استفاده از فرم زیر میتوانند اقدام به ثبت نام نمایند.

دومین جشنواره تخفیف های نوروزی بُعد ،پنجمین جشنواره های تخفیفی نارنجی میباشد که با هدف افزایش سطح آموزش و افراد متخصص در زمینه معماری برگزار میشود.به این منظور افرادی که تا کنون نتوانسته اند در دوره های آموزشی موسسه ثبت نام کنند میتوانند با تخفیف های چشم گیر از این فرصت استثنائی بهرمند شوند.

افرادی که میخواهند برای ثبت نام در دوره های ،نظارت – اجرا – طراحی (نظام مهندسی)-۳dmax-Vray-اسکیس-Autocad-Revit-Grasshopper از تخفیف این جشنواره بهرمند شوند از ساعت ۲۴ بامداد تا ۲۳ شب روزه های ذکر شده مهلت دارند تا با پر کردن فرم نسبت به استفاده از این تخفیف ها اقدام نمایند.

قابل ذکر است که تخفیف ها بدون قرعه کشی و رایگان بوده اما به صورت محدود به افراد محدودی ارائه خواهد شد و اولیت با افرادی است که زودتر اقدام به پر کردن فرم نمایند .نام کسانی که موفق به دریافت تخفیف شدند در سایت از طریق همین قسمت و به اطلاع خواهد رسید.درضمن کسانی که نتوانستند از تخفیف مد نظر استفاده نمایند میتوانند روز بعد با تخفیف کمتر نیز اقدام به ثبت نام نمایند.ثبت نام یک نفر در این جشنواره به صورت مجدد امکان پذیر است.

نام نفرات برنده در همین قسمت تا ساعت ۱ بامداد هر تاریخ نمایش داده خواهد شد.

 

لیست تخفیف ها به صورت زیر میباشد:
ثبت نام از ساعت ۱ بامداد تا ساعت ۲۳  شب ، روز ۱ فروردین تخفیف ۱۰۰ درصد برای یک نفر
 

ثبت نام از ساعت ۱ بامداد تا ساعت ۲۳  شب ، روز ۲ فروردین تخفیف ۹۰ درصد برای دو نفر

ثبت نام از ساعت ۱ بامداد تا ساعت ۲۳  شب ، روز ۳ فروردین تخفیف ۸۰ درصد برای سه نفر
 

ثبت نام از ساعت ۱ بامداد تا ساعت ۲۳  شب ، روز ۴ فروردین تخفیف ۷۰ درصد برای چهار نفر
 

ثبت نام از ساعت ۱ بامداد تا ساعت ۲۳  شب ، روز ۵ فروردین تخفیف ۶۰ درصد برای پنج نفر
 

ثبت نام از ساعت ۱ بامداد تا ساعت ۲۳  شب ، روز ۶ فروردین تخفیف ۵۰ درصد برای شش نفر
 

ثبت نام از ساعت ۱ بامداد تا ساعت ۲۳  شب ، روز ۷ فروردین تخفیف ۴۰ درصد برای هفت نفر
 

ثبت نام از ساعت ۱ بامداد تا ساعت ۲۳  شب ، روز ۸ فروردین تخفیف ۳۰ درصد برای هشت نفر

شماره تماس :۰۴۱۳۳۳۰۵۴۲۲

جهت مشاهده فرم ثبت نام در جشنواره بزرگ نوروزی ۹۷ بُعد کلیک کنید


لیست اسامی که توانستند از تخفیف ۱۰۰ درصدی بهرمند شوند.
مهدیه سعادتنیا-اسکیس
نفر علی البدل
رضا مهدویvray


نکته مهم:به هیچ عنوان بیشتر از یک فرم ارسال نکنید.سیستم فرم اخر شما را به عنوان فرم قطعی شناسایی میکند
از ارسال پیاپی یک فرم جدا خودداری نمایید زیرا سیستم شما را به عنوان اسپم شناسایی کرده و فرم شما را لغو خواهد کرد.
افراد که تخفیف شامل ثبت نام انها شده است فقط در دوره های اردیبهشت ماه میتوانند از ان استفاده نمایند.

افرادی که در هر روز نامشان به عنوان علی البدل ارائه میشود در صورت انصراف یکی از افراد میتوانند از تخفیف استفاده کنند.

افرادی که نامشان در یک درس شامل تخفیف شد نمیتوانند در همان درس مجدد اقدام به ثبت فرم کنند مگر در درس دیگر


لیست اسامی که توانستند از تخفیف ۹۰ درصدی بهرمند شوند.
سرکار خانم سیما نژادابراهیمی¯۳dmax

 جناب اقای محسن رزمجو-۳dmax
نفر علی البدل
سرکار خانم بنفشه ریاضی-revit


نکته مهم:به هیچ عنوان بیشتر از یک فرم ارسال نکنید.سیستم فرم اخر شما را به عنوان فرم قطعی شناسایی میکند
از ارسال پیاپی یک فرم جدا خودداری نمایید زیرا سیستم شما را به عنوان اسپم شناسایی کرده و فرم شما را لغو خواهد کرد.
افراد که تخفیف شامل ثبت نام انها شده است فقط در دوره های اردیبهشت ماه میتوانند از ان استفاده نمایند.

افرادی که در هر روز نامشان به عنوان علی البدل ارائه میشود در صورت انصراف یکی از افراد میتوانند از تخفیف استفاده کنند.

افرادی که نامشان در یک درس شامل تخفیف شد نمیتوانند در همان درس مجدد اقدام به ثبت فرم کنند مگر در درس دیگر


لیست اسامی که توانستند از تخفیف ۸۰ درصدی بهرمند شوند.
سرکار خانم پرستو بلندی روشن¯۳dmax

 سرکار خانم فاطمه وجدانپرست- طراحی نظام مهندسی

جناب اقای رحیم سابانی – vray
نفر علی البدل
سرکار خانم هانیه کوزلی-۳dmax

نکته مهم:به هیچ عنوان بیشتر از یک فرم ارسال نکنید.سیستم فرم اخر شما را به عنوان فرم قطعی شناسایی میکند
از ارسال پیاپی یک فرم جدا خودداری نمایید زیرا سیستم شما را به عنوان اسپم شناسایی کرده و فرم شما را لغو خواهد کرد.
افراد که تخفیف شامل ثبت نام انها شده است فقط در دوره های اردیبهشت ماه میتوانند از ان استفاده نمایند.

افرادی که در هر روز نامشان به عنوان علی البدل ارائه میشود در صورت انصراف یکی از افراد میتوانند از تخفیف استفاده کنند.

افرادی که نامشان در یک درس شامل تخفیف شد نمیتوانند در همان درس مجدد اقدام به ثبت فرم کنند مگر در درس دیگر


لیست اسامی که توانستند از تخفیف ۷۰ درصدی بهرمند شوند.
سرکار خانم سحر محرمی -اسکیس

جناب آقای جواد نعمت پور – ۳dmax

سرکار خانم مهدیه سعادات ریحانی – vray

سرکار خانم پروانه پرتوی – ۳dmax

نفر علی البدل
جناب آقای مهری زاد – نظام مهندسی

 

نکته مهم:به هیچ عنوان بیشتر از یک فرم ارسال نکنید.سیستم فرم اخر شما را به عنوان فرم قطعی شناسایی میکند
از ارسال پیاپی یک فرم جدا خودداری نمایید زیرا سیستم شما را به عنوان اسپم شناسایی کرده و فرم شما را لغو خواهد کرد.
افراد که تخفیف شامل ثبت نام انها شده است فقط در دوره های اردیبهشت ماه میتوانند از ان استفاده نمایند.

افرادی که در هر روز نامشان به عنوان علی البدل ارائه میشود در صورت انصراف یکی از افراد میتوانند از تخفیف استفاده کنند.

افرادی که نامشان در یک درس شامل تخفیف شد نمیتوانند در همان درس مجدد اقدام به ثبت فرم کنند مگر در درس دیگر


لیست اسامی که توانستند از تخفیف ۶۰ درصدی بهرمند شوند.
سرکار خانم روژان پناهی – vray

سرکار خانم سیما رستگاری گرگان-رویت

سرکار خانم مینا محسنی آجودان – ۳dmax

سرکار خانم مهسا عابدی – ۳dmax

جناب آقای رضا روزی – autocad
نفر علی البدل
جناب آقای سید مهدی هاشمی فرهنمند – اسکیس

نکته مهم:به هیچ عنوان بیشتر از یک فرم ارسال نکنید.سیستم فرم اخر شما را به عنوان فرم قطعی شناسایی میکند
از ارسال پیاپی یک فرم جدا خودداری نمایید زیرا سیستم شما را به عنوان اسپم شناسایی کرده و فرم شما را لغو خواهد کرد.
افراد که تخفیف شامل ثبت نام انها شده است فقط در دوره های اردیبهشت ماه میتوانند از ان استفاده نمایند.

افرادی که در هر روز نامشان به عنوان علی البدل ارائه میشود در صورت انصراف یکی از افراد میتوانند از تخفیف استفاده کنند.

افرادی که نامشان در یک درس شامل تخفیف شد نمیتوانند در همان درس مجدد اقدام به ثبت فرم کنند مگر در درس دیگر


لیست اسامی که توانستند از تخفیف ۵۰ درصدی بهرمند شوند.
زهرا میرمحمدی-۳dmax
محمد میلانی-vray
محسن سلیمانی زاد-revit
نیلو. فرهود-۳dnax
سحر موهبتی-۳dmax
فرهاد عسگری-revit
نفر علی البدل
خانم رویا نیایش

نکته مهم:به هیچ عنوان بیشتر از یک فرم ارسال نکنید.سیستم فرم اخر شما را به عنوان فرم قطعی شناسایی میکند
از ارسال پیاپی یک فرم جدا خودداری نمایید زیرا سیستم شما را به عنوان اسپم شناسایی کرده و فرم شما را لغو خواهد کرد.
افراد که تخفیف شامل ثبت نام انها شده است فقط در دوره های اردیبهشت ماه میتوانند از ان استفاده نمایند.

افرادی که در هر روز نامشان به عنوان علی البدل ارائه میشود در صورت انصراف یکی از افراد میتوانند از تخفیف استفاده کنند.

افرادی که نامشان در یک درس شامل تخفیف شد نمیتوانند در همان درس مجدد اقدام به ثبت فرم کنند مگر در درس دیگر


لیست اسامی که توانستند از تخفیف ۴۰ درصدی بهرمند شوند.
سپیده معصومی-رویت
رویا بیگ نژاد-۳dmax
نازنین فرهود-رویت
ساناز مردمی-رویت
بهنام مومنی-vray
امید بشتام-نظام مهندسی

مسعود فلاح-۳dmax
نفر علی البدل
نازیلا رستمی-۳dmax

نکته مهم:به هیچ عنوان بیشتر از یک فرم ارسال نکنید.سیستم فرم اخر شما را به عنوان فرم قطعی شناسایی میکند
از ارسال پیاپی یک فرم جدا خودداری نمایید زیرا سیستم شما را به عنوان اسپم شناسایی کرده و فرم شما را لغو خواهد کرد.
افراد که تخفیف شامل ثبت نام انها شده است فقط در دوره های اردیبهشت ماه میتوانند از ان استفاده نمایند.

افرادی که در هر روز نامشان به عنوان علی البدل ارائه میشود در صورت انصراف یکی از افراد میتوانند از تخفیف استفاده کنند.

افرادی که نامشان در یک درس شامل تخفیف شد نمیتوانند در همان درس مجدد اقدام به ثبت فرم کنند مگر در درس دیگر


لیست اسامی که توانستند از تخفیف ۳۰ درصدی بهرمند شوند.
بهزاد اویسی-رویت
مریم نوری-۳dmax
نورالدین بیضایی-vray
سوسن علینژاد-۳dmax
بهروز امینی-رویت
بهناز ازادی-vray
نیما رستمی-۳dmax
نفر علی البدل
بهار رستمی-vray

نکته مهم:به هیچ عنوان بیشتر از یک فرم ارسال نکنید.سیستم فرم اخر شما را به عنوان فرم قطعی شناسایی میکند
از ارسال پیاپی یک فرم جدا خودداری نمایید زیرا سیستم شما را به عنوان اسپم شناسایی کرده و فرم شما را لغو خواهد کرد.
افراد که تخفیف شامل ثبت نام انها شده است فقط در دوره های اردیبهشت ماه میتوانند از ان استفاده نمایند.

افرادی که در هر روز نامشان به عنوان علی البدل ارائه میشود در صورت انصراف یکی از افراد میتوانند از تخفیف استفاده کنند.

افرادی که نامشان در یک درس شامل تخفیف شد نمیتوانند در همان درس مجدد اقدام به ثبت فرم کنند مگر در درس دیگر

 

 

جهت ثبت نام برندگان دوره لطفا به صفحه اصلی سایت مراجعه و یا از طریق تلفن ۰۴۱۳۳۳۰۵۴۲۲ با موسسه تماس حاصل فرمایید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious
By | ۱۳۹۷-۱-۹ ۱۴:۴۵:۱۸ +۰۰:۰۰ اسفند ۲۹ام, ۱۳۹۶|اخبار بُعد, اخبار موسسات معماری|بدون ديدگاه